Sản phẩm

Tủ giày HM-002

Kích thước:  1000 x 340 x 990 mm
Giá: 4.850.000 VNĐ

Giá để giầy hình bán nguyệt

Kích thước: 74 x 56 x 26 cm 
Giá: 895.000

Tủ giày mini

Giá: 1.695.000 VNĐ

Đặt hàng trước 

 

 

Tủ giày NK-001

Kích thước: 1250 x 340 x 1200mm 

Giá: 2.850.000 VNĐ

Tủ giầy NK-002

Kích thước: 980 x 320 x 1000 mm

Giá: 2.520.000 VNĐ

 

Giá để giày kiểu lồng quay

Giá để giày dạng lồng quay, có cửa mở
Giá: 1.035.000

Tủ giày HM-005

Kích thước: 1100 x 320 x 1000 mm
Giá: 4.850.000 VNĐ

Tủ giầy HM-006

Kích thước:  950 x 360 x 1000 mm
Giá: 4.850.000 VNĐ

Tủ giày NK-003

Kích thước: 1200 x 330 x 1060mm

Giá: 2.625.000 VNĐ

 

Tủ giày NK-004

Kích thước: 1165 x 165 x 1025 mm
Giá: 2.380.000 VNĐ

Tủ giày HM-008

Kích thước: 1000 x 330 x 1090 mm
Giá: 4.850.000 VNĐ
Trang 1 2 3 
giuong xep
Lưới an toàn ban công